• 0212 585 05 02
Gönüllü Olmak İstiyorum

 

 

 

Ad

İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı

 

Gönüllü; Sahip olduğu fiziki güç, maddi imkan, zaman, bilgi, yetenek ve deneyim gibi özelliklerinden birini veya birkaçını İHYA VAKFI için sunabilecek durumda olan ve bunun karşılığında maddi bir beklentisi bulunmayan kimsedir.

 

İHYA VAKFI, tüm faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütmektedir, İHYA VAKFI misyonuyla birlikte var eden, varlığını devam ettirmesini sağlayan temel unsur gönüllülerimiz ve hayırseverlerimizdir.

 

Gönüllü; fikir, emek, zaman, ilgi,bilgi, menkul ve gayrimenkul her türlü kıymeti vakfeden her yaştan insanımızdır.