• 0212 585 05 02
Hakkımızda

Türkiye'nin ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak, bilgili ve aydın gençlerin yetişmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak için çıktığımız bu yolda;

  • İnsanlarımızın vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı olmalarını sağlamak amacıyla milli, manevi, ahlaki, dini ve örfi gelişimleri için her türlü desteği vermek için çaba göstereceğiz.
  • Yasaların öngördüğü ölçülerde eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültürel, tarihi ve dini alanlarda tesisler kurmak istiyor, diğer bir taraftan amaçlarını uygun bulduğumuz hali hazırda kurulmuş olanları da desteklemeyi düşünüyoruz.
  • Özellikle son yıllarda yıpranan aile bağlarını kuvvetlendirecek, sosyal dayanışmayı artıracak, birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirecek faaliyetlere ağırlık vermek istiyoruz.
  • Fakir, muhtaç, kimsesiz ve düşkünlere, başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmayı, barınma, beslenme, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı modern tesisler inşa etmek istiyoruz.
  • Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışında göreceği akademik eğitimleri finanse etmek, bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını teşvik ederek, çalışmalarını yayınlamak istiyoruz.
  • İhtiyaç sahibi yetenekli gençleri evlendirmek ve iş kurmalarına yardımcı olmak istiyoruz.
  • Türk-İslam medeniyetinin zengin kültürünü yaşatmak adına gerektiğinde çeşitli araştırmalar yaptırmak ve bu araştırmaları yazılı eser olarak basmak istiyoruz.
  • İbadethane, okul ve külliyeler inşa etmek, bunların her türlü ihtiyaçlarının karşılanması hususunda maddi yardımlarda bulunmak istiyoruz.
  • Halkımızın, insan ve çevre sağlığı konusunda yeteri kadar bilgilendirilmesi için araştırma ve çalışmalarda bulunmak, bu amaçla ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetlerde bulunmayı hedefliyoruz.
  • Vakfımızın amaçlarına uygun olarak faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi ilişkiler kurmak, yardımlaşmada bulunmak istiyoruz.

Bu nedenle;

Geleceği inşa edecek nesilleri yetiştirmek adına üzerimize düşen her türlü görevi hakkıyla yerine getirmenin bilinciyle, üzerimize düşen sorumlulukların farkında olarak; yeniden dirilişi temsil eden kısa adı İHYA olan İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfını kurduk.

"Amacımız Tabela Vakfı olmak değil, Hizmette Öncü Vakıf olmaktır."