Vizyon - Misyon

Misyonumuz

 • Kur’an ve sünnet ışığında; topluma nitelikli bireyler kazandırmak için din eğitimi ve hizmeti alanında, sürekliliği olan faaliyetler düzenleyerek değerlerine bağlı, yetkin ve  fedakâr bir neslin oluşumuna katkı sağlamak.

Vizyonumuz

 • Geleceğimizi ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren öncü bir kuruluş olmak.

 

     VAKIF İLKELERİ

 • BİLİMSELLİK

Kur’an ve sünnet ışığında, ehli sünnet çizgisi üzerinde kadim ilim geleneği ile modern ilmin harmanlanarak sunulduğu yüksek düzeyde eğitim anlayışı.

 • ŞUUR

Allah ve Resul'ünü her şeyin üstünde tutan hidayet, feraset ve dirayet sahibi İslam davası şuurunu tüm benliğinde hisseden gençlik yetiştirme gayreti

 • AHLAKİ DEĞERLERE UYGUNLUK

Kur’an ahlakını tüm benliği ile özümseyen ve bu ahlak üzere yaşamayı hayat felsefesi haline getiren bir nesil yetiştirme

 • ŞEFFAFLIK

Kendinden emin ve dürüst olup, yapılan tüm faaliyetleri şeffaflık içerisinde tesis edip hesap verilebilirliği ön planda tutan kamusal denetime açık.

 • GÜVENİLİRLİK

İhya Vakfının; eğitimcileri, çalışanları, öğrencileri ve velileri ile  dürüstlük ilkesine bağlı kalınarak, karşılıklı güven anlayışı çerçevesinde açık, anlaşılır ve kaliteli eğitim hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirme

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Kurulduğu günden bugüne araştıran ve geliştiren mükemmelliği yakalama adına sürekli üzerine katarak sürdürülebilir büyüme kaydetme

 • KENDİNİ GELİŞTİREN

Mevcut eğitim sisteminde emin adımlarla ilerleyerek yerinde saymadan kaliteyi artırma adına her geçen gün üzerine katarak geliştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlayan değişime ve yeniliğe açık

 • ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ODAKLILIK

Öğretmen ve öğrencilerin memnuniyetini sağlayıp yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı eğiterek ve sürekli iyileştirme unsurlarını kullanarak mütemadiyen geliştiren

 • ÜMMETÇİLİK

«Müminler ancak kardeştir.» Ayetinden yola çıkarak ırk, milliyet, renk, düşünce farklılıklarına bakılmaksızın tüm cemaat, vakıf, dernek ve kuruluşlara eşit mesafede duran, Ehl-i sünnet ve’l cemaat dairesinde tüm Müslümanları kardeş bilen

iletişim